Wanterzäit

«Wanterzäit» ass eng Manifestatioun déi am November am Centre Polyvalent Gaston Stein zu Jonglënster ofgehalen gëtt. Hei fënnt een flott Chrëschtcadeauen fir Kleng a Grouss, wéi selwergemaachten Arrangementer, Krëppecher, Objeten aus Keramik, Petzien an Bijouen.

Ausserdeem stellen d'Schoulklassen aus der Gemeng hier selwergerëschten Chrëschtbeemercher aus.